Oceňování vozidel - odbornost

Absolvent Vysokého učení technického v Brně, Fakulty elektrotechniky a informatiky, studijního programu Elektronické součástky a systémy. Registrační číslo VUT: 67132/99.

Absolvent Vysokého učení technického v Brně, Fakulty strojního inženýrství, studijního oboru Dopravní a manipulační technika se specializací na spalovací motory. Registrační číslo VUT: 73773/2002.

Absolvent Vysokého učení technického v Brně, Ústavu soudního inženýrství, specializačního studia technického znalectví v oboru (odvětví, specializací):

  • ekonomika (odvětví ceny a odhady, se specializací pro oceňování všech vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky)
  • doprava (odvětví doprava silniční a městská, se specializací pro technické posudky o příčinách dopravních silničních nehod)
  • strojírenství (odvětví strojírenství všeobecné, se specializací pro posuzování technického stavu motorových vozidel, strojů a zařízení)

Číslo: 8713/ 2006 o odborné způsobilosti k výkonu znalecké činnosti ve smyslu zákona číslo 254/2019 Sb.


 
Copyright © 2009-2022 Petr Fojt - Všechna práva vyhrazena | Design: Aleš Macků | Poslední aktualizace: 1/2024