Oceňování motorových vozidel, motocyklů, strojů a zařízení

Provádím:

 • oceňování motorových vozidel osobních
 • oceňování motorových vozidel nákladních
 • oceňování motorových vozidel speciálních (např. jeřábů, vysokozdvižných plošin, samohybných strojů)
 • oceňování motocyklů
 • oceňování zemědělské a lesnické techniky
 • oceňování ostatních vozidel
 • oceňování strojů a zařízení (např. soustruhy, frézy, vrtačky.....)

Dále:

 • stanovení výše majetkové újmy
 • stanovení ceny vozidla před a po havárii
 • cenu opravy vozidla (zda servis neúčtoval nepřiměřené náklady)
 • přepočítání ceny opravy při pojistné události (plnění pojišťovnou)
 • porovnání cen (zda vozidlo opravovat nebo již neopravovat)

Postup při oceňování vozidla

 • oceňování vozidla začíná prohlídkou
 • následuje ověření identifikačních znaků na vozidle z dokumentací (technický průkaz). Jde především o zjištění VIN karosérie (identifikační číslo vozidla), typ motoru. Při tomto ověření zkoumáme, zda jsou všechny identifikátory původní, nejsou-li upravovány či pozměněny
 • důležité je při oceňování vozidla zkontrolovat stav počítadla kilometrů na přístrojovém panelu, odpovídá-li míře opotřebení vozidla
 • Při odhadu vozidla je nutné zjistit jeho technický stav. Zkoumá se míra opotřebení jednotlivých skupin (motoru, karosérie + výbava, náprav), zjišťují se závady na jednotlivých skupinách
 • dle zjišťených skutečností se pak vypočte obvyklá cena vozidla (motocyklů, strojů a zařízení) dle Znaleckého standardu číslo I/2005

 
Copyright © 2009-2022 Petr Fojt - Všechna práva vyhrazena | Design: Aleš Macků | Poslední aktualizace: 12/2021